// Buttom Custom Style

Web scraping คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ?

Web scraping (เว็บ สแคปปิ้ง) คือกระบวนการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์โดยอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์และนำมาประมวลผล ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสกัดข้อมูลจากหลายแหล่งที่ต้องการสารสนเทศจำนวนมากเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำ เว็บ สแคปปิ้ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของเว็บไซต์ที่เราต้องการดึงข้อมูล ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้งานหรือเว็บไซต์

วิธีการทำ เว็บ สแคปปิ้ง มีหลายวิธี อย่างไรก็ตาม เราต้องการที่จะแนะนำเครื่องมือ Python Beautiful Soup ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง ด้วยการใช้ Beautiful Soup ทำให้เราสามารถดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่าง วิธีการทำ web scraping

เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง Python และ Beautiful Soup บนเครื่องของเราก่อน หลังจากนั้นให้เริ่มต้นการเขียนโค้ดดังนี้:

from urllib.request import urlopen
from bs4 import BeautifulSoup
url = "https://www.example.com"
html = urlopen(url)
soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
print(soup)

โค้ดข้างต้นจะดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มี URL เป็น https://www.example.com และนำข้อมูลไปใช้ในการสร้าง BeautifulSoup object ซึ่งใช้ในการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ ในตัวอย่างนี้เราใช้ method ชื่อ urlopen จาก library urllib.request ในการเปิด URL และดึงข้อมูล HTML จากหน้าเว็บไซต์ เรากำหนดให้ BeautifulSoup ใช้ parser เป็น ‘html.parser’ เพื่อแปลง HTML ให้เป็นโครงสร้างของข้อมูลที่เราสามารถนำมาใช้งานได้

หลังจากนั้น เราสามารถใช้ Beautiful Soup object ในการค้นหาและดึงข้อมูลที่เราต้องการจากหน้าเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการดึงข้อมูลตารางตัวอย่างจากหน้าเว็บไซต์ที่เราได้กำหนด URL ไว้ โค้ดที่ใช้งานจะเป็นดังนี้:

from urllib.request import urlopen
from bs4 import BeautifulSoup
url = "https://www.example.com/table"
html = urlopen(url)
soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
table = soup.find('table', {'class': 'table-class'})
rows = table.findAll('tr')
for row in rows:
columns = row.findAll('td')
for column in columns:
print(column.text)

ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้ method ชื่อ find() ของ BeautifulSoup object เพื่อค้นหาแท็ก <table> โดยใช้ attribute {‘class’: ‘table-class’} เพื่อระบุว่าตารางที่เราต้องการค้นหามี class เป็น ‘table-class’ จากนั้น เราใช้ method ชื่อ findAll() เพื่อค้นหาแท็ก <tr> ในแต่ละแถวของตาราง และใช้ method ชื่อ findAll() เพื่อค้นหาแท็ก <td> ในแต่ละคอลัมน์ของแถว จากนั้นเรานำข้อมูลในแต่ละคอลัมน์มาแสดงผลด้วย method text()

การทำ web scraping เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือและผลกระทบต่อสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และผู้ใช้งาน เราต้องระมัดระวังในการใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก เว็บ สแคปปิ้ง ว่าใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้งานหรือเว็บไซต์ เรายังต้องระวังการใช้งานข้อมูลที่ได้รับจาก เว็บ สแคปปิ้ง ด้วยวิจารณญาณและความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งานหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจาก Beautiful Soup แล้วยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สำหรับ เว็บ สแคปปิ้ง อย่าง Scrapy ซึ่งเป็น framework สำหรับการสร้าง เว็บ สแคปปิ้ง และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย โดยการเลือกใช้เครื่องมือใดขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของโครงการ เว็บ สแคปปิ้ง นั้นๆ

ในสรุป เว็บ สแคปปิ้ง เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม การทำเว็บสแคปปิ้ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของเว็บไซต์ที่เราต้องการดึงข้อมูล และต้องระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบต่อสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานหรือเว็บไซต์ที่เราดึงข้อมูลมาและนำไปใช้งานต่อไป

โฆษณา
EV Charger , ขนของย้ายบ้าน , อุปกรณ์กีฬา , Microsoft 365[ethereumads]

** ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามทางแชทไว้เฉพาะลูกค้าที่สนสนใจใช้บริการออกแบบ-พัฒนาเว็บไซต์ และบริการอื่นๆ จากเว็บไซต์ zixzax studio เท่านั้นgoogle-workspace อีเมลบริษัท ราคาถูก

ซื้อ Google Workspace อีเมลบริษัทZixzax Studio on Google News

Zixzax On Google News

คุณสามารถติดตามข่าวสาร และบทความจาก ZIXZAX STUDIO ได้แล้วที่ Google News

ads aoostudio พื้นลงโฆษณา


บทความที่เกี่ยวข้อง ในหมวดหมู่ HTML คืออะไร ?

HTML คืออะไร ?

HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ โดยมีไวยากรณ์ (syntax) ที่เป็นเหมือนภาษาโปรแกรมมิ่ง แต่ HTML มีลักษ

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO

การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO

การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO เพื่อเพิ่มโอกาสในในธุรกิจออนไลน์ ในยุคปัจจุบัน เว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม
วิธีออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจและใช้งานได้ดี

วิธีออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจและใช้งานได้ดี

วิธีออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจและใช้งานได้ดี วันนี้เว็บไซต์เป็นสิ่งจำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการแสดงตัวออนไลน์ ด้วยความสะดวกและคุ้มค่าที่

อ่านเพิ่มเติม
6 องค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์ที่ต้องมี

6 องค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์ที่ต้องมี

เว็บไซต์เป็นสื่อสำคัญที่ใช้สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจในยุคดิจิตอล การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต้องพิจารณาความสำคัญขององค์ประกอบ

อ่านเพิ่มเติม

บทความล่าสุด …

Email สำหรับธุรกิจ การสื่อสารข้ามองค์กร

Email สำหรับธุรกิจ การสื่อสารข้ามองค์กร

Email สำหรับธุรกิจ เมื่อพูดถึงการสื่อสารในธุรกิจ อีเมลเป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้บริหาร หรือพนักงาน

HTML คืออะไร ?

HTML คืออะไร ?

HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ โดยมีไวยากรณ์ (syntax) ที่เป็นเหมือนภาษาโปรแกรมมิ่ง แต่ HTML มีลักษ

การสร้าง Backlink ที่มีประสิทธิภาพ

การสร้าง Backlink ที่มีประสิทธิภาพ

การสร้าง Backlink เป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการจัดอันดับของเว็บไซต์ในเครื่องมือค้นหาอย่าง Google. แต่คุณสามารถสร้าง Backlink ได้

Google Index คืออะไร ?

Google Index คืออะไร ?

Google Index หมายถึงการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดที่ Google ได้สแกนและแสดงผลในผลการค้นหาของ Google...

URL (Uniform Resource Locator) คืออะไร ?

URL (Uniform Resource Locator) คืออะไร ?

URL (Uniform Resource Locator) คือ ตัวชี้วัดแบบมาตรฐานสำหรับบอกตำแหน่งของเนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่ง URL ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ

การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO

การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO

การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO เพื่อเพิ่มโอกาสในในธุรกิจออนไลน์ ในยุคปัจจุบัน เว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์

วิธีออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจและใช้งานได้ดี

วิธีออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจและใช้งานได้ดี

วิธีออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจและใช้งานได้ดี วันนี้เว็บไซต์เป็นสิ่งจำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการแสดงตัวออนไลน์ ด้วยความสะดวกและคุ้มค่าที่

6 องค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์ที่ต้องมี

6 องค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์ที่ต้องมี

เว็บไซต์เป็นสื่อสำคัญที่ใช้สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจในยุคดิจิตอล การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต้องพิจารณาความสำคัญขององค์ประกอบ

NoSQL คืออะไร

NoSQL คืออะไร

NoSQL คือเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างจากฐานข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ (Relational Database) โดยมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

Gmail บริษัท บัญชีธุรกิจ

Gmail บริษัท บัญชีธุรกิจ

Gmail บริษัท บัญชีธุรกิจ คือ บริการอีเมล์ของ Google ที่ได้รับการใช้งานจากบริษัทหรือองค์กรในการส่งและรับอีเมล์ โดยอีเมล์จะมีชื่อโดเมนต์ของบริษัทหรือองค์กร

กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและโปรโมชั่น