// Buttom Custom Style

SSL Certificate

บทความ และข่าวสาร by Zixzax เราจะแนะนำการใช้งานเว็บไซต์

เพื่อให้คุณได้ใช้งานเว็บให้อย่างคุ้มค่าที่สุด

 

ค้นหาตาม Tag

HTTP กับ HTTPS ต่างกันยังไง ?

HTTP กับ HTTPS ต่างกันยังไง ?

ความแตกต่างระหว่าง HTTP กับ HTTPS ซึ่ง HTTPS (HTTP ผ่าน SSL หรือ HTTP Secure) คือการใช้ Secure Sockets Layer ( SSL ) หรือ Transport Layer Security ( TLS ) เป็น sublayer ภายใต้ชั้นแอพพลิเคชัน HTTP ปกติ HTTPS...

อ่านเพิ่มเติม
SSL Certificate (https) คืออะไร ?

SSL Certificate (https) คืออะไร ?

SSL Certificate (https) คือ ใบรับรองความปลอดภัยหลักของอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยซึ่ง Certificate ช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญของคุณ ขณะที่ข้อมูลเดินทางข้ามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ SSL Certificat...

อ่านเพิ่มเติม

Subscribe

Join My Newsletter