Power BI เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การแสดงภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ ที่ พัฒนาโดยMicrosoftโดยเน้นที่ข่าวกรองธุรกิจ เป็น หลัก เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Power Platform และด้วย Power BI คือชุดของบริการซอฟต์แวร์ แอป...

อ่านเพิ่มเติม