// Buttom Custom Style

network

บทความ และข่าวสาร by Zixzax เราจะแนะนำการใช้งานเว็บไซต์

เพื่อให้คุณได้ใช้งานเว็บให้อย่างคุ้มค่าที่สุด

 

ค้นหาตาม Tag

TCP / IP คืออะไร

TCP / IP คืออะไร

Internet Protocol (IP) เป็นระบบที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตและมีฟังก์ชันหลักในการส่งแพ็กเก็ตข้อมูลจากอุปกรณ์ต้นทางไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย IP เป็นวิธีหลักในการ

อ่านเพิ่มเติม

Subscribe

Join My Newsletter