HTML เป็นภาษามาร์กอัปมาตรฐานสำหรับการสร้างเว็บไซต์ ซึ่ง HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นภาษาที่ใช้อธิบายโครงสร้างของหน้าเว็บเพจ HTML จะบอกเบราว์เซอร์ถึงวิธีการแสดงเนื้อหาถึงโครงสร้าง องค์ประกอบจะถูกแทนด้วย tag เปิด(<>) และ tag...

อ่านเพิ่มเติม